Kalkstensskiva - skötselråd, underhållning och rengöring

Kalksten

Skötsel och underhåll av kalksten

Polerade och i vissa fall även finslipade ytor kan ha etsats vid rengöring eller av annan orsak. Stenen måste då efterbehandlas för att uppnå rätt ytfinhet. Det bästa resultatet uppnås om stenen kan bearbetas maskinellt på ett stenhuggeri, men i vissa fall kan gott resultat erhållas även vid behandling för hand. Ytans jämnhet måste först återställas genom slipning. Ofta räcker det att mycket fina slipmedel användes, tex nylonskurduk tillsammans med tvål- vatten.

En polerad ytas glans kan sedan återställas med olika polérmedel. Bivax löst i lacknafta men även möbel-, bil- och golvpolish av högglanstyp kan användas. Möbelpolish som innehåller spindelolja kan dock ge gulfärgning åt ljus sten. Medlet läggs på tunt och glansen poleras upp med mjuk trasa eller polérr i borrmaskin. Överdosering ger lätt en kladdig yta.

Akrylatfärg löses ej av lösningsmedel. Varm, starkt alkalisk lösning (varmvatten + kaustik soda) kan lösa färgen. Observera att kaustik soda är vådligt och dessutom kan orsaka skador på andra material. Det kan även ge upphov till saltbildning, som kan orsaka skador. Färgborttagningsmedel får färgen att svälla varefter den kan skrapas bort. Risk finns dock att upplösta färgrester kryper in i stenens porer.

Ta bort rostfläckar

Fläckar av rost kan vara mycket svåra att avlägsna, särskilt om de suttit länge. Oxalsyra eller rengöringsmedel som innehåller denna syra kan användas, men etsar polerade ytor. Kristaller av kaliumbioxat (etsar något) läses i vatten och ”dabbas” med fuktig trasa på fläcken. Lösningen suges sedan upp med svamp före sköljning.

Ta bort stearin

Stearin från ljus och marschaller är mycket svårt att ta bort. Avlägsna mesta möjliga mekaniskt, skrapa med kniv ed. Använd sedan terpentin i pastaförfarande. Eftertvätta med bensin, ev i pastaförfarande. Bäst effekt erhålles med blyfri motorbensin.

Få bort tefläckar

Te kan orsaka missfärgningar, särskilt på ljus sten, om man inte torkar upp omgående. Fläckarna avlägsnas genom blekning med Klorin (kan etsa polerade ytor).

Få bort urinfläckar

Vanligen räcker ett neutralt rengöringsmedel, som diskmedel eller allrent för att tvätta bort urinfläckar. Om detta inte hjälper kan utspädd oxalsyra användas (etsar polerade ytor).

Pastaförfarande innebär att det aktuella lösningsmedlet blandas med ett absorberande pulver, tex krita eller potatismjöl till en pasta. Denna lägges på fläcken, som ev först be- handlats med enbart lösningsmedlet. Pastan får ligga kvar på fläcken tills den torkat, varefter den borstas bort och ytan tvättas med vatten.

Observera att en del av de angivna lösningsmedlen är vådliga på olika sätt. Läs därför skyddsföreskrifterna noga innan arbetet påbörjas.

orgnr: 556861-3391