Tillbehör Starka Stenmjöl för fogning

Grå 35 Bland våra tillbehör finner du bl a betonglim för murar samt en bra sättsand och fogsand som håller beläggningen på plats och försvårar för ogräset att komma fram. Vår fogsand är torr och lätt att få ner i fogarna. Starka Hårdfog används för täta men vattengenomsläppliga fogar och passar utmärkt till bl a Terrano, City Stormix och Bradstone. Se tillbehör nedan.
Stenmjöl för fogning har en låsande inverkan på beläggningen och stärker ytan. Stenmjölet sopas ut över beläggningsytan och fogarna fylls upp (Borsta ut ca 3-4 gånger för en hållbar och jämn fogning). Stenmjöl för fogning är dränerande och lättpackad.
Åtgångstabell, se Starka fogsand.

Tillverkare: Starka

Art. nr: 7225255

Kategori: