Skalblock ändsten 190

Pris: Offert

(Benders murbloc) Ett starkt murblock som tål stora påfrestningar. Skalblocken staplas enkelt på varandra utan murning vilket gör det till en enkel produkt att använda. Blocken är lämpliga att använda vid byggnation av bland annat stödmurar, gödselbrunn, pool och plansilo. Allt eftersom muren byggs upp, lägger man i armering både vertikalt och horisontellt. Blocken fylls med betong av lämplig kvalitet. (Minst C25/30)

Tillverkare: Benders

Art. nr: 4525307U

Kategori: