Mur Starka StackStone Mursten

Antracit 10 Raka, svängda, enkel- eller dubbelsidiga. En mur kan elegant följa trädgårdens rytm. Låt naturens färger och former avgöra vilken mur som passar bäst. StackStone® är en mursten som med en dekorativt knäckt yta öppnar för många olika lösningar. Du kan bygga raka, svängda, enkelsidiga, dubbelsidiga, fristående murar eller planteringskärl och trädringar. Finns i normalsten, toppsten och hörnsten. Den är lämplig som stödmur upp till 60 cm. Till en cirkel med minsta innerradie 57 cm går det åt 23 stycken stenar.
StackStone® är en mursten som med en dekorativt knäckt yta öppnar för många olika lösningar. Du kan bygga raka, svängda, enkelsidiga, dubbelsidiga, fristående murar eller planteringskärl och trädringar. Enkel och lätt att bygga med. Finns i normalsten, toppsten och hörnsten.
Vid användning av hörnstenar använder man normalt omväxlande sten i högerutförande respektive vänsterutförande för att få bästa resultat.
Även om det på bild ser ut som om man skulle kunna använda en variant genom att helt enkel vända den upp och ner så kommer detta inte att fungera på grund av att:
1. Stenarna inte är fasade i underkant vilket innebär att OM man skulle vända stenen upp och ner, kommer två ofasade ytor att mötas i ovankant och två fasade ytor att mötas i underkant. Detta kommer att märkas då omgivande stenar ser annorlunda ut.
2. Hörnstenarna har även en liten avklippt del på baksidan som gör att man kan använda denna stenar även för synliga invändiga hörn. Om man vänder hörnstenen upp och ner kommer denna lilla avklippta bit att hamna på fel håll, vilket kommer att synas.

Se även https://www.starka.se/produktomrade/?id=3 för komplett monteringsanvisning.

Tillverkare: Starka

Art. nr: 6801510

Kategori: