Luxor toppsten (Grå)

Pris: Offert

(Benders murar) Bender Luxor mursten signalerar ett helt nytt spännande design- och formspråk med stora möjligheter. Här kan du skapa trädgårdsrum privat eller park och gaturum i offentlig miljö. Mursystemet består av tre delar: mursten, halvsten och toppsten. Genom att vrida murstenen eller toppstenen kan hyllor och sittbänkar monteras på murens sidor, hela utekök kan förankras i rummen. Murstenarna sammanfogas enkelt.

Tillverkare: Benders

Art. nr: 2572207U

Kategori: