Inspiration - trädgårdssten

Trädgårdsstenar finns i många olika typer tillgängliga för användning i landskapet. Varje typ är lämpad för en viss användning. Därför är det viktigt att du vid val av trädgårdssten noga väljer rätt typ av sten.

På våra butiker erbjuder vår personal bra råd och hjälper dig göra rätt val för din trädgård.

orgnr: 556861-3391