Kalksten

Kalksten är en bergart som i huvudsak består av mineralet kalkspat. Kalksten är vanligen en sedimentär bergart, men kan också ha bildats genom kemisk utfällning av kalcit och är då en sedentär bergart. De kalkstenar i Sverige som bildats under proterozoikum har oftast bildats på detta sätt. Sedimentär kalksten, som är den vanligaste, bildas genom avsättning av kalkslam och skalrester från olika fossil med skal, till exempel koraller och snäckor. Det innebär att kalkstenens innehåll speglar den miljö som fanns när den avsattes.När en kalksten utsätts för höga tryck och temperaturer i jordskorpan omvandlas den till marmor.Våra experter med många års erfarenheter har valt de finaste kalkstenen på marknaden.

Visar alla 4 resultat