Granit

Granit Granit (från latinets granum korn) är en av de vanligaste bergarterna på den kontinentala jordskorpan. Granit är en magmatisk djupbergart, det vill säga den bildas då magma djupt nere i jorden genomgår en långsam avkylningsprocess. Granit kan ha en grovkornig struktur.

Granit består av kiseldioxidrika mineral som fältspat och kvarts samt mindre mängder av till exempel glimmer, hornblände och pyroxen. En granit kan ha olika färger alltifrån vit till röd och svart beroende på skillnader i mineralsammansättning och textur. En del mineral är millimeterstora medan andra kan bli flera centimeter.

Granit har ekonomisk användning för gatubeläggningar, som byggnadssten och ornamentsten. Källa: Wikipedia. Granit tål värme, vin, mm den kan med fördel användas som bänkskivor, golv och fönsterbänkar mm.